ส่งไฟล์งาน

ลูกค้าสามารถส่งไฟล์งานมาที่ อีเมลล์

printpnpthai@gmail.com
Lomaprint@gmail.com

  • ไฟล์ที่ใช้ในการพิมพ์แนะนำให้ใช้ไฟล์นามสกุล .PSD .ai .pdf
  • ควรทำไฟล์ความละเอียดสูง มีเผื่อตักตกรอบด้าน ด้านละ 3 มม.
  • ควรออกแบบตั้งSizeงานให้มีขนาดตรงตามที่ต้องการ
  • ตั้งค่าสีให้ใช้โหมดสี CMYK

Adขั้นตอนการสั่งพิมพ์งาน