รู้จักเรา พี.แอนด์.พี. ปริ้นติ้ง พรีเพรส

a1

          โรงพิมพ์ พี.แอนด์.พี ปริ้นติ้ง พรีเพรส ตั้งขึ้นด้วยความรักในการทำงานสิ่งพิมพ์ และสื่อโฆษณา ทุกขั้นตอนการผลิตใช้ทั้งความรู้ ประสบการณ์ และทีมงาน เพื่อให้ได้ผลงานที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างดี

           ด้วยระยะเวลากว่า 10 ปี ในช่วงแรกเราสะสมประสบการณ์ทำงาน ในด้านการพิมพ์ระบบออฟเซ็ท และต่อมาเราได้เพิ่มการพิมพ์ระบบอิงค์เจ็ทเข้ามา ทำให้ทางโรงพิมพ์ มีความสามารถในการผลิตสิ่งพิมพ์ได้หลากหลายมากยิ่งขึ้น ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เราได้ผลิตสิ่งพิมพ์ป้อนให้ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง มีลูกค้ามากมายที่ประทับใจในผลงาน และการบริการอย่างเป็นกันเองของเราจนกลายมาเป็นลูกค้าประจำกัน เรามีความภูมิใจที่ได้ผลิตสิ่งพิมพ์ต่างๆมากมาย ที่นอกจากจะมีคุณค่าในการนำไปใช้ประโยชน์แล้ว ยังมีคุณค่าทางจิตใจแก่ผู้ที่ได้รับอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นการ์ดอวยพร หนังสือที่ระลึก ปฏิทินปีใหม่ สมุดภาพของขวัญ สิ่งเหล่านี้ล้วนทำให้ทางทีมงานโรงพิมพ์มีพลังสร้างสรรค์ผลงานสิ่งพิมพ์ให้ดียิ่งขึ้นไป และเราจะพัฒนาสิ่งพิมพ์ และบริการของเราต่อไป เพื่อลูกค้าของเราทุกท่าน

               ขอบพระคุณลูกค้าทุกท่าน