ป้ายห้อย ป้ายTag ป้ายแขวนผลไม้ ป้ายห้อยขวดน้ำ

รับผลิต ป้ายห้อยขวดสินค้า ป้ายห้อยยางยืด ป้ายสวมขวด ป้ายห้อยผลไม้


🏆 ใช้โปรโมทจุดขายของสินค้า
🏆 ให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อสินค้าได้เร็วขึ้น
🏆 ทำให้สินค้าโดดเด่นเมื่อวางบนชั้นวาง

ผลิตได้หลายรูปแบบ มีเชือกแบบธรรมดา และเชือกยางยืด